sâm. iun. 22nd, 2024

Conferinţa pentru lansarea Proiectului “S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația Românească”

    Miercuri 26.09.2018, la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Marghita a avut loc lansarea proiectului „Speranţă pentru Educaţia Românească/SPER”, pentru a cărui implementare Comisia Europeană a acordat o finanţare de peste 45.000 de euro. Profesori de la CN „Octavian Goga”, invitaţi din cadrul Liceului „Horea”, Liceului „Horvath Janos”, reprezentanţi ai părinţilor, ai elevilor şi consilieri locali au participat la eveniment.

    Impactul acestui proiect – anticipează coordonatorul Loredana Braia – va fi receptat nu doar de profesori, ci şi de elevi, de şcoală şi, nu în ultimul rând, de comunitate. 6 profesori pentru învăţământ primar, 14 profesori de gimnaziu/liceu şi consilierul şcolar, aleşi printr-un proces de selecţie transparent şi echitabil, vor participa la o activitate job-shadowing, o vizită într-o şcoală şi la patru cursuri de formare în străinătate.

    Dascălii care vor participa la cursuri de „Stimularea creativităţii şi a inovării în sala de clasă” în Lisabona (Portugalia) vor dobândi abilităţi în înţelegerea procesului creativ; cunoaşterea unor strategii de dezvoltare a creativităţii; dobândirea unor atitudini care încurajează independenţa învăţării, stimulează motivaţia elevilor, participarea activă şi cooperarea. Cei patru dascăli selectaţi pentru cursul „Soluţii de managementul clasei pentru profesori: noi strategii de motivare a elevilor, de cooperare şi evaluare”, care are loc în Nafplio (Grecia), vor dobândi abilităţi de gestionare a comportamentelor indezirabile ale elevilor, de cunoaştere a unor metode de dezvoltare a relaţiilor pozitive şi, nu în ultimul rând, vor căpăta competenţe de a planifica o lecţie -„flipped classroom”- adică vor trimite copiilor spre studiu lecţia pe care a doua zi o vor discuta apoi la clasă.

Şcoala fericită
    Este o realitate în cel mai performant sistem de învăţământ, cel finlandez. Dascălii de la CN „Octavian Goga” participanţi la cursul „Şcoala fericită – educaţie pozitivă pentru dezvoltarea bunăstării psihice şi a abilităţilor de viaţă ale elevilor”, care va avea loc la Florenţa (Italia), vor putea proiecta activităţi bazate pe educaţia pozitivă, care îmbină învăţarea cognitivă cu dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter şi a bunăstării psihice, vor reuşi să folosească mindfulness ca o oportunitate de a-ţi antrena mintea în concentrarea atenţiei pe momentul prezent şi vor avea atitudini care să stimuleze integrarea copiilor şi construirea comunităţii. Mindfulness nu e un moft. Aşa cum sublinia profesorul Loredana Braia, sunt două şcoli în România în care a fost aplicat acest concept, iar rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor: „Au crescut performanţele şi a scăzut violenţa”.

    Cei 4 dascăli care vor avea oportunitatea de a participa la cursul „Există o aplicaţie pentru asta! Explorarea celor mai bune aplicaţii pentru predare/învăţare” din Dublin (Irlanda) vor avea acces la cunoaşterea numeroaselor posibilităţi de utilizare a aplicaţiilor educaţionale pentru a oferi elevilor cele mai eficiente experienţe de învăţare, vor putea utiliza jocuri Quiz, aplicaţii de tehnici de studiu pentru structurarea informaţiilor, pentru o mai bună analiză, înţelegere, sinteză, recapitulare şi generare de idei.

    Activitatea de job shadowing va avea loc la Institutul „Cesare Giulio Viola” din Taranto (Italia). Care e expertiza şcolii din Taranto?„Şcoala a fost implicată într-un amplu program ministerial de autoevaluare şi perfecţionare, în cadrul căruia toţi profesorii au participat la numeroase cursuri şi activităţi de perfecţionare, care au vizat atât dezvoltarea competenţelor de a aplica metode inovative de predare şi management al clasei, cât şi realizarea unor programe speciale pentru incluziune, echitate, şanse egale, cetăţenie activă. Profesorii participă anual la programe de actualizare a cunoştinţelor, dezvoltare a competenţelor profesionale şi transversale, programe derulate atât în ţară, cât şi în străinătate. Planul de dezvoltare europeană a şcolii partenere prevede o intensă campanie de diseminare şi exploatare a rezultatelor învăţării, obţinute de profesori la aceste activităţi”, explică coordonatorul Loredana Braia.

Şlefuiesc viitorul
    „În Italia, profesorii noştri vor realiza un schimb de experienţă şi bune practici şi vor dezvolta un plan de cooperare viitoare cu şcoala parteneră. Prin derularea activităţilor proiectului, ne propunem ca până la finalizarea acestuia, în 2020, toţi profesorii şi toţi elevii şcolii noastre să beneficieze de rezultatele obţinute. Activităţile vor urmări observarea şi învăţarea unor metode moderne de predare şi management al clasei, împărtăşirea unor cunoştinţe şi experienţe legate de educaţia din cele două şcoli, găsirea unor soluţii comune de rezolvare a problemelor întâmpinate în derularea procesului instructiv-educativ, realizarea schimbului de experienţă şi bune practici, dezvoltarea unui plan de cooperare viitoare între cele două şcoli”, spune coordonatorul Loredana Braia.
    Din echipa de implementare a proiectului fac parte, pe lângă coordonatorul Loredana Braia, responsabilul cu monitorizarea şi evaluarea – prof. Laura Moca, responsabilul cu diseminarea şi valorizarea – prof. Ileana Popescu, şi responsabilul financiar, ec. Laura Buşe.
Din partea elevilor a vorbit despre aşteptările pe care aceştia le au de la proiect preşedintele Consiliului Elevilor, Iulia Braia, care a apreciat faptul că însăşi derularea acestui proiect demonstrează faptul că comunitatea pune preţ pe educaţie. „Este o provocare şi pentru domnii profesori să iasă din zona de confort, dar sunt sigură că la finalul proiectului vom spune cu toţii că a meritat. Vă mulţumim şi vă aşteptăm să vă întoarceţi ca să împărţiţi cu noi experienţa dobândită. Dumneavoastră sunteţi prezentul, dumneavoastră puteţi şlefui viitorul, puteţi genera schimbarea”, a spus Iulia Braia.

    „Avem convingerea faptului că dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice se va răsfrânge în mod direct şi pozitiv asupra întregului demers didactic, contribuind la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, la creşterea motivaţiei şi a satisfacţiei de zi cu zi a tuturor părţilor implicate în educaţia şcolii, la crearea unui mediu educaţional pozitiv, sustenabil şi motivant, la creşterea prestigiului instituţiei şi la dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei oferite de colegiul nostru”, a punctat coordonatorul proiectului, Loredana Braia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *