sâm. iun. 22nd, 2024

Proiect Erasmus+ KA1 mobilitate VET România – Spania

Numărul și titlul proiectului: 2017-1-RO01-KA102-036540, Practici europene în dezvoltarea abilităților și a competențelor tinerilor în domeniul IT.
Organizația beneficiară: Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita.
Scurtă descriere a proiectului:
Prin acest proiect am dorit să creștem calitatea educației de specialitate prin transpunerea aplicațiilor practice de laborator într-un mediu real, în cadrul unor firme specializate pe IT, care folosesc softuri moderne, programare vizuală și echipamente tehnice de ultimă generație, pentru elevii noștri de la profilul teoretic real, specializarea matematică-informatică.
În urma implementării activităților proiectului și a derulării mobilităților au fost atinse toate cele 3 obiective ale proiectului nostru, și anume:
– îmbunătățirea competențelor și a abilităților practice în domeniul Informaticii prin exersarea noțiunilor de programare în firme specializate pe IT pentru o integrare mai ușoară pe piața muncii;
– dezvoltarea abilităților lingvistice, socio-culturale și de lucru în echipă prin contactul direct cu o firmă reală din spațiul european;
– crearea unor platforme de colaborare cu firme spaniole din domeniul IT care să faciliteze noi mobilități.
Rezultatele proiectului sunt: 18 elevi participanți la stagiul de practică din Granada, Spania; îmbunătățirea nivelului de calificare al elevilor noștri, îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre comunitatea și cultura spaniolă; creșterea gradului de responsabilitate, a rigorii și disciplinei individuale, a respectului pentru celălalt și pentru sine; îmbunătățirea și consolidarea abilităților de comunicare în limba engleză și limba spaniolă; creșterea șanselor de a-și găsi un loc de muncă.

Proiectul nostru dezvoltă la elevi abilități practice deosebite în domeniul IT, căutate pe piața muncii interne și europene.
Afis Proiect

pliant final

calendar selectie participanti

Selectia participantilor

prezentare proiect Spania