Category: Uncategorized

ANUNŢ – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de paznic, post de execuție, personal nedidactic. (1 POST CONTRACTUAL VACANT PERIOADĂ NEDETERMINATĂ –PAZNIC)

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; • cunoaşte limba română, scris şi vorbit; • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; • are capacitate deplină de exerciţiu; • are o stare…

By costelascristian December 17, 2018 0

Invitatia de participare pentru achizitia de Servicii de consultanţă – traineri pentru activităţi de sprijin, in cadrul Proiectului Rose

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R2/ nr. 585/ 02.10.2018, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 451…

By costelascristian December 12, 2018 0

Invitatie de participare pentru achiziţia de combustibil pentru transportul elevilor participanţi la activităţile remediale din cadrul proiectului Rose

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0

Invitatie de participare pentru achiziţia de Hrană pentru elevii participanţi la activităţile remediale din cadrul proiectului Rose

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0

Invitatie de participare pentru achizitia de Echipamente IT in cadrul proiectului Rose – Procedură reluată

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0

Invitatie de participare pentru achizitia de Echipamente IT in cadrul proiectului Rose

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian November 28, 2018 0

Conferinţa pentru lansarea Proiectului “S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația Românească”

    „În Italia, profesorii noştri vor realiza un schimb de experienţă şi bune practici şi vor dezvolta un plan de cooperare viitoare cu şcoala parteneră. Prin derularea activităţilor proiectului, ne propunem ca până la finalizarea acestuia, în 2020, toţi profesorii şi toţi elevii şcolii noastre să beneficieze de rezultatele obţinute. Activităţile vor urmări observarea şi învăţarea…

By costelascristian October 3, 2018 0