INVITAȚIE DE PARTICIPARE “Servicii de consultanţă- trainer workshop cu părinţii şi elevii “

March 12, 2019 0 By costelascristian

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R2/ nr. 585/ 02.10.2018, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 451 290 Lei pentru implementarea subproiectului „Bacalaureat, paşaport pentru viaţă” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru workshop-uri cu părinţii şi elevii, constând în 2 sesiuni de întâlniri (2 ore/sesiune) ale elevilor din clasa a XII -a şi a părinţilor acestora cu un specialist în domeniul psihologiei în scopul conştientizeze faptului că prezenţa constantă la activităţile şcolare şi extraşcolare este o condiţie de bază pentru finalizarea studiilor liceale şi promovarea examenului de bacalaureat. Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi prezentei Invitații de Participare.
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA invită prestatorii eligibili – firme, organizații, asociații, ONG-uri etc. (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării serviciilor de consultanță. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecție în Baza Calificării Consultanților definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru licee din Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes însoțită de Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei (conform modelului anexat), CV-urile experților propuși. Pentru a valida informațiile prezentate în Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei și în CV-urile experților propuși, se vor atașa documente justificative (dovezi ale experienței profesionale, copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor de formare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior se transmit scanate, prin e-mail până la data de 14.03.2019, ora 14:00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00.

Denumire achizitor COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA
În atenția: Dl. Costelaş Cristian – responsabil achiziţii
Adresă: Str. N.Bălcescu nr. 80, Marghita, judeţul Bihor
Telefon/Fax: 0259.362.379 / 0359.178.368
E-mail:marghitagoga1@gmail.com

Documente
Invitatie de participare si termeni de referinta

Anexa la invitatie