Month: December 2018

ANUNŢ – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de paznic, post de execuție, personal nedidactic. (1 POST CONTRACTUAL VACANT PERIOADĂ NEDETERMINATĂ –PAZNIC)

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; • cunoaşte limba română, scris şi vorbit; • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; • are capacitate deplină de exerciţiu; • are o stare…

By costelascristian December 17, 2018 0

Invitatia de participare pentru achizitia de Servicii de consultanţă – traineri pentru activităţi de sprijin, in cadrul Proiectului Rose

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R2/ nr. 585/ 02.10.2018, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 451…

By costelascristian December 12, 2018 0

Invitatie de participare pentru achiziţia de combustibil pentru transportul elevilor participanţi la activităţile remediale din cadrul proiectului Rose

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0

Invitatie de participare pentru achiziţia de Hrană pentru elevii participanţi la activităţile remediale din cadrul proiectului Rose

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0

Invitatie de participare pentru achizitia de Echipamente IT in cadrul proiectului Rose – Procedură reluată

Beneficiarul COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație…

By costelascristian December 7, 2018 0